Bản quyền nội dung

HoaHaiAnh.com giữ bản quyền toàn bộ nội dung tại website này và hoàn chịu trách nhiệm bản quyền của bài viết.

Các nội dung trên HoaHaiAnh.com được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận với các điều khoản có trong giấy phép Creative Commons Ghi nhận công của tác giả – Phi thương mại 4.0 Quốc tế.

Để tránh xảy ra những tranh chấp không đáng có, bạn nên đọc qua những quy định tái xuất bản nội dung tại HoaHaiAnh.com ngay dưới đây:

 

Quy định tái xuất bản nội dung:

Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nội dung từ HoaHaiAnh.com:

1. Nội dung trên HoaHaiAnh.com chỉ được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Bạn không được phép sử dụng cho mục đích thương mại như: in ấn, lưu hành cho nhân viên/khách hàng, và các hình thức thương mại khác.

2. Bạn không được chỉnh sửa bất kỳ nội dung khi tái xuất bản.

3. Ghi rõ nguồn “HoaHaiAnh.com” và chèn link “https://www.hoahaianh.com” (rel=”dofollow”).

Ví dụ: “Nguồn: HoaHaiAnh.com

Mã HTML:

<b><a rel=dofollowhref=http://www.HoaHaiAnh.com/>HoaHaiAnh.com</a></b>

HoaHaiAnh.com hoàn toàn có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin từ website này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

 

Nếu bạn muốn sử dụng nội dung tại website này cho mục đích thương mại. Hãy liên hệ với chúng tôi: http://www.HoaHaiAnh.com/lien-he/

– Điện thoại: 0905.627.986 (Ms. Hải Anh)
– Email: hoahaianh.vn@gmail.com

Viết một bình luận